Specialsök Fortsättningskurs

Kursinformation:


5 tillfällen

Max 6 deltagare

Kostnad: 1600kr

Instruktör: Anna Björling, Utbildad Specialsöksinstruktör 


Nästa kursstart:


Ingen inplanerad kurs, gör intresseanmälan så startar vi så fort vi kan!


Kursen går inomhus i uppvärmd träningslokal i Skänninge samt vissa tillfällen utomhus

SPECIALSÖK FORTSÄTTNING

När nosen ska få jobba!


Specialsök är en ny sport som ännu inte är en officiell tävlingsgren, men förväntas bli det senast 2022.


I specialsök använder vi måldoft röd kong och hunden söker efter måldoften i många olika miljöer. I specialsöket är markeringen en viktig del, alltså att hunden tydligt markerar när den har hittat doften.


I specialsök fortsättningskurs jobbar vi vidare och ökar stegvis svårigheterna i söken. Vi provar på olika typer av svårigheter som höga gömmor, djupa gömmor, olika storlekar på gömmor och olika miljöer att söka i. Vi kommer att fortsätta med markeringsträning separat men även jobba med att få in den passiva markeringen i skarpa sök.

 

Förkunskaper: För att kunna tillgodogöra sig kursen behöver hunden kunna doften röd kong och gärna ha åtminstone en början till passiv markering dvs ha genomgått någon grundutbildning i specialsök.

 

Den här kursen är för dig som gillar att träna med din hund då det krävs hemarbete mellan kurstillfällena för att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll fullt ut. Likaså är det en fördel om hunden har ett (stort) mat och/eller föremålsintresse.